• 5 Kwiecień 2018

Przynajmniej jeden raj Wybór Bronki

Bożena Boba-Dyga

 • Miejsce i data wydania:
  Warszawa 2017
 • ISBN:
  978-83-62795-65-9
 • Format:
  135x207 mm
 • Ilosc stron:
  92
 • Rodzaj:
  poezja
 • Oprawa:
  miękka, klejona
Anna Dominiak

Rozmyślam nad pięknem

 

Historia powstania najnowszej książki poetyckiej Bożeny Boby-Dygi "Przynajmniej jeden raj. Wybór Bronki" ma związek z pewnym przypadkowym, ale jak się okazało, mocno ważącym na artystycznej przyszłości autorki spotkaniem, które zaowocowało ideą przybliżenia jej poezji czytelnikowi izraelskiemu. Inicjatorką i duchem sprawczym przedsięwzięcia była znana w Izraelu poetka, eseistka, tłumaczka i przyjaciółka krakowskiej artystki, Bronka Rosenfeld. Podjęła się ona nie tylko wyboru, ale też przełożyła wybrane wiersze oraz pomogła skomponować książkę (składa się na nią około czterdziestu tekstów pochodzących z wcześniejszych tomów, ale są tu również takie, które nie były dotąd publikowane). Niejako zapowiedzią ukazania się tej dwujęzycznej publikacji na izraelskim rynku wydawniczym była prezentacja wybranych tekstów w tamtejszej prasie literackiej. To też zasługa Bronki Rosenfeld. Po wydaniu książki autorka została zaproszona przez Stowarzyszenie Pisarzy Hebrajskich do Izraela, gdzie miała możliwość promować swój tom w trzech miastach: Tel Awiwie, Hajfie i Jerozolimie.

Ale nie była to pierwsza wizyta autorki w Izraelu. Istotnym składnikiem tomu jest cykl "Przylistki Bugenwilli z Ziemi Świętego dalekiej" zbudowany z tekstów inspirowanych odbytą tam przed laty podróżą. Stąd wiele odniesień do historii i kultury hebrajskiej, wątków biblijnych, nawiązań do Holocaustu, przeszłości polsko-żydowskiej, nostalgii za tym, co bezpowrotnie w tej kulturze minęło. Silnie zaznacza się też zachwyt orientalnym krajobrazem. Poetka podkreśla przy tym poczucie genetycznej więzi z udręczonym narodem, zagłębia się w dramat Shoah:

 

Może mieszka we mnie

jedna z dusz dzieci dla których

palą się znicze w Yad Vashem?

A może biblijna Rut?

A może mały chłopiec który uciekł z getta?

No bo dlaczego tak wzrusza

mnie los biblijnych braci i

dlaczego w Jeruzalem czuję się jak w domu?

 

W innym z tekstów poświęconych tragedii dzieci pyta retorycznie:

 

Czy przyjdziecie nad Potok Cedronu

w Dniu Ostatecznym?

("Pomnik dzieci", z tomu "Kropla")

 

Mimo mocno tu obecnych, porażających mrokiem tonów, jest to poezja subtelnie emocjonalna, dotykająca szerokiego spektrum zagadnień egzystencjalnych (narodziny, śmierć, miłość, samotność, przemijanie, religia). I choć są to, jak określiła we wstępie tłumaczka "wiersze otwartego serca", operują frazą, która konsekwentnie unika emfazy, mówi "szeptem, a czasem tylko napomknieniem". Poetka opisuje interesujący jąświat natury i kultury afirmatywnie, ale jest w tej afirmacji antyczna powściągliwość, fraza jest jasna, czysta i czytelna. W ten sposób powołuje do istnienia obrazy eteryczne, pozbawione zbędnych szczegółów, nie obciąża ich nadmiarem słów, dając odbiorcy krystaliczne impresje. Pogłębia je refleksja, którą nierzadko zabarwia ciepła ironia, czy też nuta godzenia się z nieubłaganymi prawami natury. Taką oszczędnie dozowaną ironię spotykamy na przykład w tytule tekstu o współczesnej piękności, w której poetka dostrzega grecki kanon urody ("Bogini basenu").

Wiersze Boby-Dygi odsłaniają sposób percypowania przez poetkę rzeczywistości. Wiele z nich to opisy epifanijnych chwil, w których świat jawi się jako harmonia piękna i dobra ("Beduiński Półksiężyc"). W tym sposobie patrzenia i umiejętności odsłaniania niekoniecznie oczywistych walorów świata niebagatelną rolę odgrywa wrażliwość estetyczna poetki, absolwentki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, konserwatorki dzieł sztuki. Dlatego może właśnie patrzy na świat, jakby był dziełem artysty, przykładając do tego patrzenia także pryzmat teoretyka sztuki. Jako artystka potrafi dostrzec walor niezwykłości w nawet najbanalniejszym fragmencie świata. Jeden z ciekawszych tekstów dotyczy refleksji o trudzie ochrony dzieł, "niemych pacjentów" trawionych upływem czasu. Odżywają one w rękach tych, którzy z "odkształconych drobin (na nowo) budują gmach" ("Niemi pacjenci"). Poetka akcentuje tu przeświadczenie o odpowiedzialności za trwanie piękna, podkreśla, że kultura nie zna podziałów, a świat wyrasta z jednego pnia.

Można zauważyć, że uprawianie sztuki, bycie artystą w refleksji Bożeny Boby-Dygi jest pracą, rzemiosłem, wymaga uporczywego kształcenia warsztatu. W innym miejscu jednak podkreśla metafizyczny aspekt tworzenia: "wiersze przychodzą do nas, żądają zapisania, grożą męką zapomnienia".

W jednym z tekstów czytamy ciekawą refleksję o przemianach w sztuce. Co warte podkreślenia, poetka z nieufnością zdaje się odnosić do współczesnych estetyk:

 

Rzemieślnik może być Artystą

Artysta musi być rzemieślnikiem

powiedział Ktoś Mądry dawno

przed czasem Zakrwawionej Podpaski

oprawionej w ramy Konceptualnego Dzieła Sztuki

 

Nie tylko sztuki wizualne są przedmiotem zapisanej tu refleksji. Nie da się pominąć tekstów nawiązujących do muzyki, metapoetyckich wierszy podejmujących namysł nad istotą liryki, ale też nad fenomenem genezy wiersza. Poetka łączy tu refleksję ogólną z analizą własnej artystycznej drogi:

 

nad stawem podszedł do mnie wiersz

niezapisany

umarł, prędko

 

("Epitafium")

 

W innym jeszcze miejscu z przymrużeniem oka podkreśla rolę natchnienia:

 

kiedy wiersz budzi

Wstawaj!

Kiedy przychodzi po kielichu

nie kapryś i nie czekaj aż wytrzeźwiejesz

Zapomnisz

a trudno o gorszą pustkę niż ta po niezapisanym wierszu

 

("Niezapomniany")

 

Bożena Boba-Dyga w wywiadzie udzielonym Literackiemu Wolnemu Eterowi powiedziała: "to książka Bronki na mój temat, ułożona z moich wierszy". To prawda, Bronka Rosenfeld w tym wyborze pokazała wszechstronność artystyczną autorki, wydobyła jej wrażliwość i zbudowała wielowymiarowy portret niebanalnej osobowości.

 

Anna Dominiak

 

Polecamy również:

Bożena Boba-Dyga opowiada o książce tutaj

a o innych swoich książkach tutaj

 

Powrót